• קנה טורבו למכונת שטיפה EVENT/KB/EXTREME

קנה טורבו למכונת שטיפה EVENT/KB/EXTREME

מתאים למכונות EVENT/KB/EXTREME


קנה טורבו למכונת שטיפה EVENT/KB/EXTREME


פריטים קשורים

קנה למכונות שטיפה BLUE CLEAN

קנה למכונות שטיפה BLUE CLEAN

קנה למכונות שטיפה BLUE CLEAN3081580 - קנה למכונה AR3953083070 - קנה למכונה AR490/590..

קנה טורבו למכונות שטיפה BLUE CLEAN

קנה טורבו למכונות שטיפה BLUE CLEAN

קנה טורבו למכונות שטיפה BLUE CLEAN3400340 - קנה טורבו למכונה AR395/4903400280 - קנה טורבו למכונה AR590..